Banner Collegium Polonicum

Europejski Dzień Języków w Collegium Polonicum

Od 2001 roku 26. września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Nawiązuje on do inicjatywy Rady Europy, na podstawie której Unia Europejska ogłosiła rok 2001 Europejskim Rokiem Języków. Europa może się bowiem poszczycić niezwykłym bogactwem językowym: posiada 24 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot, posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości.

Celem inicjatywy jest uświadomienie ogółowi europejskiego społeczeństwa znaczenia wielojęzyczności w Europie, pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie nauki języków obcych, również poza formalnym cyklem kształcenia, jak też uświadomienie wartości, jakie niosą różne języki i kultury oraz ukazanie korzyści, jakie niesie za sobą znajomość języków obcych. Chodzi też o promowanie indywidualnej wielojęzyczności i wspieranie nauki języków obcych, poza formalnym cyklem kształcenia. W inicjatywie ważne jest przede wszystkim, aby zachować bogate dziedzictwo ponad 200-tu europejskich języków.

W tym roku także i w Collegium Polonicum uczczono Europejski Dzień Języków. Wówczas odbyło się w CP aż 17 warsztatów zorganizowanych przez Lektorat Języków Obcych, w których wzięło udział ponad 250-ciu uczniów szkół średnich ze Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą. Uczestnicy warsztatów m.in. na zajęciach prowadzonych w języku angielskim „odkrywali” Australię i USA, zdobywali nowe umiejętności podczas gier językowych w językach: niemieckim, polskim oraz angielskim. Nasi goście wzięli udział w kursach języka fińskiego i włoskiego, poznawali Słubice, dyskutowali nt. stereotypów dotyczących relacji Polska – Niemcy.

Impreza odniosła sukces dzięki zaangażowaniu lektorów i pracowników naukowych oraz administracyjnych Collegium Polonicum, pracowników Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, pracowników Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Jako organizatorzy dziękujemy za wsparcie następującym osobom i instytucjom: Burmistrzowi Miasta Słubice, Instytutowi Polskiemu w Berlinie, Organizacji Turystycznej Visit Finland, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wszystkim pozostałym aktywizatorom tego wspaniałego spotkania!

Serdeczne DZIĘKUJĘ wędruje jednak przede wszystkim do Uczniów i Grona Pedagogicznego, które wykazały się pełną gotowością i mobilizacją językową!

Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum

Basia i Ola - Polnisch ©CJO

Gosia - Polnisch ©CJO

Nadia - Italienisch ©CJO

Natalia - USA ©CJO