Banner Collegium Polonicum

Charakterystyka: Faust - 1

M.R., studentka 2-go roku gospodarki przestrzennej

Faust był wielkim uczonym, który posiadał całą dostępną, możliwą do zdobycia wiedzę. Jednak rozczarowany ograniczeniami dla własnego życia, ulokował swą nadzieję w czarnej magii. Był wrażliwym geniuszem o bystrym i  olbrzymim intelekcie. Gardził codziennością i miał poczucie wyższości nad innymi ludźmi. Ograniczenia świata doprowadziły go do próby samobójstwa. Jednak chęć życia pokonała jego destrukcyjne myśli. Bohater  przeszedł przez coraz wyższe stadia rozwoju swojej osobowości. Na początku był zdecydowanym pesymistą, który uważał, że nawet Mefistopheles nie może spełnić jego oczekiwań. Jego zdaniem podróż przez świat z diabłem potwierdziłaby tylko jego sceptycyzm. Ale miał jednocześnie nadzieje, ze sie myli. Jego doświadczenia życiowe prowadza Fausta do negatywnych wniosków, ale jednocześnie jego wewnętrzny rozwój do zachwytu nad życiem. Śmierć niewinnej Gretchen była dla niego wielkim szokiem. Po tym zerwał układ z Mephisto i od tego momentu chciał zmieniać świat. Poświecił się dla pracy i ludzi.