Banner Collegium Polonicum

Zwiedzanie Marienkirche we Frankfurcie nad Odrą - 13.05.2008

Zwiedzanie Kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad Odrą.

 

Collegium Polonicum jest jak most łączący Niemcy i Polskę, który zawsze powinien być pełen osób szukających kontaktów i zainteresowanych innymi ludźmi, wysoko ceniących ich język i kulturę.

 

Mając to na uwadze, grupa zainteresowanych polskich studentów oraz kilku lektorów języka niemieckiego z Collegium Polonicum spotkała się w dniu 13.05.08 z księdzem Töppen, byłym przewodniczącym fundacji zajmującej się odbudową Kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad Odrą, z którym udała się na przechadzkę po mieście.

 

Po miłym przywitaniu w Collegium Polonicum, ksiądz Töppen, znawca Kościoła Mariackiego, wygłosił wykład na temat znanych na całym świecie witraży znajdujących się w Kościele. Podczas wcześniejszych zajęć studenci gospodarki przestrzennej zajmowali się różnymi stylami architektonicznymi i dziełami starych mistrzów architektury, takich jak Schinkel, oraz Kościołem Mariackim w szczególności. Teraz będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Czy studentom uda się zrozumieć wykład „na żywo”? Ksiądz Töppen zaprosił nas najpierw do oglądnięcia kilku ze 111 witraży na ekranie. W ciągu kilku minut studenci zrozumieli malowaną Biblię Kościoła Mariackiego lepiej, niż zrobiliby to czytając szczegółowy tekst. Każde okno witrażowe przedstawia odrębną historię, którą opowiedział ksiądz Töppen, a studenci, uważnie go słuchając, mieli możliwość sprawdzenia i pogłębienia swojej znajomości języka niemieckiego.

 

Po wykładzie rozpoczął się nasz wspólny spacer przez most, między siedzącymi po obu stronach polskimi sprzedawcami szparagów, w stronę skąpanej w słońcu sylwetki Kościoła. Przy Kościele ksiądz Töppen zwrócił uwagę studentów na części budowli pochodzące z różnych epok, które na przestrzeni kilku wieków stopniowo budowały świątynię w obecnym kształcie. Dowiedzieliśmy się, że zamożni mieszkańcy Frankfurtu chcieli wybudować kościół, który byłby równie wspaniały jak stojący obok ratusz. Udało się tego dokonać. Do tego wniosku doszli również studenci po zwiedzeniu największego kościoła halowego w północnych Niemczech oraz oglądnięciu wysokich na 11,60 m bezcennych okien witrażowych.

Ten krótki spacer przez most miejski pozostanie w naszej pamięci jako spotkanie z inną kulturą, jak również z językiem niemieckim 'na żywo'. I o to nam właśnie chodzi.

 

Dziękujemy księdzu Töppen!

kosc1 ©Astrid Kapler

kosc2 ©Astrid Kapler

kosc3 ©Astrid Kapler