Banner Collegium Polonicum

Filologia, specjalność filologia germańska


Praca dyplomowa

REJESTRACJA PRAC DYPLOMOWYCH - UWAGA!!! Zmiany od 15.02.2016r.!!!

- Zarządzenia Rektora UAM oraz instrukcja obsługi APD


- ogólne informacje dot. zasad rejestracji pracy


Prace niespełniające WSZYSTKICH wymagań wymienionych w powyższych dokumentach nie będą przyjmowane do rejestracji!!!