Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa


Praca dyplomowa

- Zarządzenia Rektora UAM oraz instrukcja obsługi APD


- ogólne informacje dot. zasad rejestracji pracy


Prace niespełniające WSZYSTKICH wymagań wymienionych w powyższych dokumentach nie będą przyjmowane do rejestracji!!!