Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa


Ogłoszenie dotyczące drugie języka nowożytnego (język angielski)

Lektorat drugiego języka obcego / Die Zweite Fremdsprache

 

POLSKI

 

Zgodnie z programem studiów każdy student wybiera w pierwszym semestrze studiów drugi język obcy (inny niż niemiecki i polski) z oferty Lektoratu Języków Obcych CP lub Sprachenzentrum EUV. Student jest zobowiązany zaliczyć określoną w programie kształcenia liczbę godzin ćwiczeń oraz złożyć egzamin z tego przedmiotu (np. obecnie: po 60 godz. w semestrze pierwszym, drugim i trzecim, czyli w sumie 180 godz.; egzamin na poziomie B2 po trzecim semestrze). Niezaliczenie ćwiczeń lektoratowych w jakimkolwiek z ww. semestrów pociąga za sobą konieczność wystąpienia do dziekana z wnioskiem o zgodę na powtarzanie niezaliczonego przedmiotu (z kontynuacją studiów na roku wyższym lub bez) bezpośrednio po zakończeniu danego semestru (por. ogłoszenie dot. wniosków do przebiegu studiów).

 

DEUTSCH

 

Gemäß dem Curriculum unseres Studienganges an der AMU wählt jede/jeder Studierende am Anfang eine zweite zu erlernende Fremdsprache (eine andere als Deutsch bzw. Polnisch) entsprechend dem Angebot am Fremdsprachenlektorat des CP oder auch am Sprachenzentrum der EUV. Die Anzahl der Semesterwochenstunden pro Semester sowie den Zeitpunkt, zu dem die B2-Abschlussprüfung abzulegen ist, sind im Curriculum verbindlich festgelegt (z.B. sind es z.Zt. je 4 SWS im ersten, zweiten und dritten Semester – insgesamt also SWS; die Prüfung erfolgt nach dem 3. Semester). Wer trotz nicht erbrachter Leistungen in der Zweiten Fremdsprache weiter an der AMU studieren möchte, muss unmittelbar nach Ende des jeweiligen Semesters einen entsprechenden Antrag einreichen (vgl. Anträge zum Verlauf des Studiums).