Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa


Akceptacja zaliczenia zdobytego na innym kierunku studiów / Anerkennung von Studienleistungen

Akceptacja zaliczenia przedmiotu uzyskanego na innym kierunku studiów

Od roku akademickiego 2014/2015 wnioski o uznanie przedmiotu zaliczonego na innym kierunku lub innej uczelni dla studentów filologii germańskiej (studia w Poznaniu oraz w Słubicach) rozpatruje komisja ds. uznawalności efektów kształcenia w IFG UAM.

Skład komisji:

  • dr Sebastian Chudak,
  • dr Violetta Frankowska,
  • dr Ewa Greser.

Wnioski w tej sprawie można składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego.

Do wniosku należy dołączyć opis/sylabus przedmiotu zaliczonego na innym kierunku lub innej uczelni oraz wydruk z USOSa potwierdzający uzyskanie zaliczenia (lub inny analogiczny dokument), a także opis/sylabus odpowiedniego przedmiotu z programu studiów w IFG UAM.

Zaliczenie powinno być wyrażone oceną.

Jeśli zaliczony przez studenta przedmiot nie posiada opisu, nie ma podstaw do uznania zaliczenia.

Wnioski proszę przekazywać na moje ręce lub do pani Olimpii Kozłowskiej w CP 150.

Izabela Sellmer
kierownik studiów filologii germańskiej
w specjalizacji komunikacja międzykulturowa
na UAM w Poznaniu