Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa


Opisy przedmiotów

Z opisami wszystkich przedmiotów składających się na program kształcenia w zakresie studiów filologii germańskiej w specjalizacji komunikacja międzykulturowa można zapoznać się w systemie USOS. W formie wydruku oraz płyty CD sylabusy są ponadto dostępne w CP 150 u p. Olimpii Kozłowskiej.