Banner Collegium Polonicum
30JahreCP ©EUV
uam_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia
viadrina_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia

Kadra

 prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska

 • twórczyni i koordynatorka studiów polonistycznych dla cudzoziemców w Collegium Polonicum
 • w latach 2006-11 kierownik Studium Stacjonarnego Filologii Polskiej w Collegium Polonicum
 • od 2007 kierownik Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu
 • w latach 1988-91 lektorka języka polskiego na uniwersytetach w Uppsali i w Sztokholmie
 • obszary badań: studia nad przekładem, pisarstwo kobiet, literatura polska XX wieku
 • publikacje książkowe: Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność i literatura, Ossolineum 1989; Zofia Nałkowska, Poznań 1999; Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999; Siostry Brontë (Kraków 2006); Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (Poznań 2007); (red.) Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe tendencje, zjawiska, perspektywy. Tom 2: Feminizm, Warszawa 2005. Ok. 120 publikacji naukowych w czasopismach i tomach zbiorowych
 • Prywatnie - kociara, psiara i narciarka

 

dr Ksymena Filipowicz-Tokarska

 • od 2011 r. kierownik Studium Stacjonarnego Filologii Polskiej w Collegium Polonicum
 • obszary badań: literatura kobieca, geopoetyka, twórczość pisarek Środkowego Nadodrza, nauczanie języka polskiego metodą projektu
 • autorka kilkunastu artykułów naukowych, sześciu recenzji;
 • współredaktorka książki Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Słubice 2012,
 • aktualnie redaguje książkę Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Słubice 2013
 • pomysłodawczyni i organizatorka wielu przedsięwzięć parateatralnych z udziałem studentów fpjo, m.in. Poetyckie portrety kobiet (2008), Kwintet żeński. Wieczór z poezją pięciu poetek (2009), ,,Wróci wiosna, baronowo! Gałczyński, wiersze i piosenki (2010), Pory roku (2011),, inscenizacja baśni braci Grimm O krasnoludkach (2011), przedstawienie Z przysłowiami za pan brat (2013)

 

dr Przemysław Chojnowski

 • absolwent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego UŚ w Katowicach
 • w latach 2008-10 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle, gdzie prowadził zajęcia z literatury i kultury polskiej
 • obszar badań: studia nad przekładem, polsko-niemieckie związki literackie
 • publikacje książkowe: Zur Poetik und Strategie des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik (Berlin 2005); Dedecius - Miłosz. Listy / Briefe 1958-2000, red. Przemysław Chojnowski, tłum. Lothar Quinkenstein. Łódź 2011

 

dr Agnieszka Mielczarek

 • od 1 kwietnia 1992 r. zatrudniona na UAM, a od 2005 r. pełni funkcję kierownika Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. W Collegium Polonicum pracuję od 2002 r., ucząc przedmiotów językoznawczych, głównie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, leksykologii i leksykografii
 • zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauczania języka polskiego jako obcego, pragmatyki językowej, w tym języka w mediach, oraz kultury języka polskiego
 • autorka kilkunastu artykułów, książki „Język prezenterów radiowych”, współautorka słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego oraz słownika współczesnej polszczyzny
 • współpracuje z Instytutem Języków Strategicznych na Uniwersytecie Stanowym Arizony w Phoenix, gdzie od 2004 r. prowadzi letnie kursy języka i kultury polskiej dla początkujących
 • członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • zainteresowania pozanaukowe to antyki i wystrój wnętrz

 

Agnieszka Skwarek

 • absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim
 • lektorka języka angielskiego i języka polskiego jako obcego w Collegium Polonicum w Słubicach
 • koordynatorka wielu warsztatów translatologicznych i konkursów języków obcych w CP
 • w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim metodami prowadzącymi do uzyskania przez studentów autonomii w uczeniu się języka obcego i posługiwaniu się nim

 

dr Przemysław Wiatrowski

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM. Autor ponad 30 publikacji naukowych i popularnonaukowych
 • zainteresowania naukowe: stylistyka językoznawcza, pragmatyka językowa, socjolingwistyka, krytyczna analiza dyskursu, onomastyka, w szczególności język w prasie wyznaniowej, mowa nienawiści, perswazja i ekspresja językowa, polszczyzna miejska Poznania, język aktów normatywnych, kształt językowy korespondencji prywatnej, antroponimia i toponimia Pałuk
 • prowadzone zajęcia w Collegium Polonicum: gramatyka opisowa języka polskiego, wstęp do językoznawstwa, ortografia i interpunkcja polska

 

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

 • autorka książki Współczesny polski pisarz w Niemczech: doświadczenie, tożsamość narracja (2010), bada polsko-niemieckie związki literackie we współczesnej prozie obu krajów
 • w latach 2005-2007 lektorka języka polskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii
 • prywatnie: miłośniczka spacerów po lesie

 

dr Agnieszka Zgrzywa

 • absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • w latach 2001-2002 prowadziła kurs języka i kultury polskiej dla dzieci polonijnych przy Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii
 • w latach 2002-2003 prowadziła zajęcia z historii literatury polskiej na slawistyce Christian-August-Universität w Kilonii
 • obszar badań: literatura polska XX wieku
 • publikacje książkowe: Stanisław Grochowiak (Poznań 2000, jako A. Dworniczak); Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (Poznań 2011)
 • opiekunka Naukowego Koła Polonistów w Słubicach
 • pomysłodawczyni i organizatorka Majówek Filologicznych w CP

 

dr Jan Zgrzywa

 • absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • nauczyciel języka polskiego w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • lektor języka polskiego na Christian-Albrecht-Universität w Kilonii
 • lektor języka polskiego na Georg-August-Universität w Getyndze
 • pisze pracę doktorską o języku prozy Olgi Tokarczuk
 • organizator kolejnych edycji Dyktanda Słubickiego
 • pasje: bieganie, samochody, rowery, muzyka operowa, dydaktyka.