Banner Collegium Polonicum
uam_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia
viadrina_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia

Koło naukowe

Na filologii polskiej jako obcej działa też Koło Naukowo-Artystyczne Polonistów Obcokrajowców, które organizuje spotkania, warsztaty, wystawy, wycieczki, przedsięwzięcia teatralne, a także deleguje studentów na konferencje naukowe. Opiekunem Koła jest obecnie dr Jan Zgrzywa, a dr Agnieszka Zgrzywa zajmuje się materiałami dokumentującymi działania podejmowane przez filologów i stronami internetowymi kierunku. Link do szczegółowych informacji:
http://fpjo.info/kolo-polonistow/