Banner Collegium Polonicum

Filologia polska jako obca


zajęcia sportowe semestr letni 2018

Spotkanie organizacyjne dot. obowiązkowych zajęć z "wychowania fizycznego" w sem. letnim 2018 zaplanowane jest na czwartek 12 kwietnia br. na 18:30 w siłowni akademickiej (w DS na Piłsudskiego). Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, w trakcie spotkania zostanie omówiony sposób zaliczenia zajęć, grafik, itp. Na spotkaniu należy mieć strój do ćwiczeń, ponieważ jest to także pierwszy termin zajęć.