Banner Collegium Polonicum

Filologia polska jako obca


Praca dyplomowa

REJESTRACJA PRAC MAGISTERSKICH - UWAGA!!! Zmiany od 15.02.2016r.!!!

- Zarządzenia Rektora UAM oraz instrukcja obsługi APD

- ogólne informacje dot. zasad rejestracji pracy

Prace niespełniające WSZYSTKICH wymagań wymienionych w powyższych dokumentach nie będą przyjmowane do rejestracji!!!