Banner Collegium Polonicum

Filologia polska jako obca


W 2007 roku rozpoczął się pierwszy nabór na innowacyjny kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski, o nazwie Filologia polska jako obca. Od tego czasu naukę na nim podjęło już ponad dwustu cudzoziemców, którzy w trakcie 6 semestrów nauki poznali język, historię, kulturę oraz literaturę polską. Program studiów został tak pomyślany, aby do końca studiów umożliwić zdobycie kompetencji językowej na poziomie minimum C1 nawet osobom, które początkowo w ogóle nie znają języka polskiego. W pierwszym roku studiów pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry lektorów języka polskiego jako obcego student intensywnie ćwiczy umiejętności językowe, aby w latach następnych rozwijać swe kwalifikacje poprzez zanurzenie w kulturę polską. Edukacja na kierunku obejmuje m.in. przedmioty z zakresu historii literatury polskiej i historii języka polskiego, literaturoznawstwa i językoznawstwa, praktycznej nauki języka polskiego, podstaw translatoryki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i lektorów z Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, którzy proponują również wiele zajęć fakultatywnych każdorazowo dostosowanych do potrzeb i indywidualnych zainteresowań studentów (np. z komunikacji międzykulturowej, agresji językowej, warsztatów dziennikarskich, teatralnych, zajęć z filmoznawstwa, itp.). Podczas lektoratów, konwersatoriów oraz wykładów student nabywa umiejętności w zakresie komunikacji w języku polskim i drugim języku obcym, które umożliwią mu kontynuację edukacji na polskich i niemieckich uniwersytetach zarówno w ramach wymiany międzyuczelnianej, jak i studiów II stopnia.

Informacja o możliwości obniżenia lub zwolnienia z opłaty za studia cudzoziemców spoza UE - w jęz. polskim,  Русский i ukraińskim.