Banner Collegium Polonicum

Kierunki studiów

Kierunki studiów prowadzone w Collegium Polonicum

 

  Nazwa kierunku UAM UEV UAM & UEV
 Studia pierwszego stopnia stacjonarne Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa*    
  Studia o Polsce*    
 
Studia drugiego stopnia stacjonarne Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa*     X
  Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas (w j. niem.)    X  
  Master of Digital Entrepreneurship (w j. ang.)   X  
Ochrona Europejskich Dóbr Kultury (w j. niem.)    X  
 
 Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Prawo - Polsko-Niemieckie Studia Prawniczelogo_160px ©Studia z przyszłością

    X

*pełnoprawnym studentem danego kierunku można zostać tylko w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego na obu Uczelniach; zasady rekrutacji na Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą znajduja się na stronie http://study.europa-uni.de/pl/index.html