Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Zajęcia ogólnouniwersyteckie 2019/2020

Studenci prawa mogą korzystać z całej oferty zajęć prowadzonych w Collegium Polonicum w sem. zimowym 2019/2020 na kierunkach:
- filologia germańska - plan;
- filologia polska jako obca - plan.
Z każdym prowadzącym zajęcia należy przed rozpoczęciem zajęć indywidualnie uzgodnić możliwość uczestniczenia w zajęciach i zasady ich zaliczania.
Uwaga! Przypominamy, że każdy wykład w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich musi byc prowadzony w wymiarze 30 h i kończyc sie oceną.