Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Deklaracje

Dla studentów III, IV i V roku studiów:

Deklaracja wyboru przedmiotów fakulatywnych i do wyboru prowadzonych przez UAM

  • Termin składania upływa 30.09.2022r., za wyjątkiem wykładu dra M. Princa , dla którego termin wyboru upływa 15.09., oraz wykładów oferowanych w semestrze letnim, dla których termin składania deklaracji upływa 30 listopada danego roku akademickiego,