Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Deklaracje

Dla studentów I roku studiów:

Deklaracja nr 1 (LINK do wersji polskiej i LINK do wersji niemieckiej): deklaracja wyboru 3-ech z 4-ech modułów.
Uwaga! Deklarację należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce w formacie A4, po jednej stronie wersję polską, po drugiej stronie wersję niemiecką (WZÓR); Deklarację można przesłać pocztą na adres: Sekretariat Spraw Studenckich (pok. 150), ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice.

  • Termin składania Deklaracji upływa 30.09.2021r.

Moduł zostaje uruchominony w przypadku wybrania go przez min połowę studentów na roku 


Dla studentów II roku studiów:

Deklaracja nr 2 (LINK do wersji polskiej i LINK do wersji niemieckiej): deklaracja wyboru przedmiotów ogólnoakademickich (3 x 30h).
Uwaga! Deklarację należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce w formacie A4, po jednej stronie wersję polską, po drugiej stronie wersję niemiecką (zgodnie z wzorem Deklaracji nr 1); 

  • Termin składania Deklaracji upływa 15.11.2021r.

Oferta zajęć ogólnouniwersyteckich
- w Collegium Polonicum
na EU Viadrina 


Dla studentów II, III, IV i V roku studiów:

Deklaracja wyboru przedmiotów fakulatywnych i do wyboru prowadzonych przez UAM

  • Termin składania upływa 30.09.2021r., za wyjątkiem wykładów oferowanych w semestrze letnim, dla których termin składania deklaracji upływa 30 listopada danego roku akademickiego)