Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Harmonogram stałych terminów obowiązujących na prawie

Rok studiów Ostateczny termin Termin na:                                                                                                               

1. ROK                    
15 grudnia                       składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 października rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

 

2. ROK                     
30 września wybór przedmiotów fakultatywnych prowadzonych przez WPiA UAM - deklaracja
15 grudnia składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 października    rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

3. ROK                    

30 września  wybór przedmiotów fakultatywnych prowadzonych przez WPiA UAM - deklaracja
30 listopada wybór prowadzonych przez WPiA UAM w sem. letnim przedmiotów "do wyboru" oferowanych alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar)  - komunikat, deklaracja
15 grudnia składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
31 marca składanie wniosków o zamianę zadeklarowanego przedmiotu fakulatywnego lub przedmiotu "do wyboru" z semestru letniego na przedmiot oferowany przez Wydział Prawa EUV 
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 października   rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

4. ROK                     
30 września wybór przedmiotów fakultatywnych prowadzonych przez WPiA UAM - deklaracja
30 listopada wybór prowadzonych przez WPiA UAM w sem. letnim przedmiotów fakultatywnych oraz przedmiotów "do wyboru"  - komunikat, deklaracja
15 grudnia składanie wniosków o dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim - komunikat
30 stycznia składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji zimowej - komunikat
31 marca składanie wniosków o zamianę zadeklarowanego przedmiotu fakulatywnego lub przedmiotu "do wyboru" z semestru letniego na przedmiot oferowany przez Wydział Prawa EUV 
30 czerwca składanie wniosków o cofnięcie zgody na dopuszczenie do zaliczenia przedmiotów z wyższego roku studiów w danym roku akademickim w przypadku przedmiotów zaliczanych w sesji letniej - komunikat
30 września wybór promotora
30 października rozliczenie roku (w tym mi.in. składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów) - zarządzenie

5. ROK     

30 września (student jest jeszcze na 4-tym roku) wybór przedmiotów fakultatywnych prowadzonych przez WPiA UAM - deklaracja
30 września (koniec roku akadmieckiego)  rozliczenie roku - zarządzenie
30 września (koniec roku akadmieckiego)  rejestracja pracy magisterskiej - zarządzenia

UWAGA! Powyżej wymienione są tylko terminy "stałe"!