Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Informacje dot. polskich wykładów

I rok
Wprowadzenie do prawoznawstwa
Historia polskiego państwa publicznego w kontekście europejskim

Doktryny polityczno-prawne

Teksty źródłowe cz. 1
Teksty źródłowe cz. 2
Teksty źródłowe cz. 3
Teksty źródłowe cz. 4
Teksty źródłowe cz. 5
Teksty na wykład 26.06.2017

Prawo rzymskie
Polskie prawo konstytucyjne
II rok
Polskie prawo cywilne I
Polskie prawo cywilne: część ogólna, prawo zobowiązań
Polskie prawo karne

Program wykładu 2016/2017

III rok
Polskie prawo cywilne II
Polskie prawo cywilne: prawo rzeczowe, spadkowe i rodzinne
Polskie prawo administracyjne

Zagadnienia egzaminacyjne

Polskie prawo administracyjne (konwersatorium)

Polskie prawo spółek

Zagadnienia egzaminacyjne

Polskie postępowanie karne

Zagadnienia egzaminacyjne

Polskie postępowanie karne (konwersatorium)
Polskie prawo pracy i socjalne
Polskie postępowanie administracyjne
Polskie postępowanie administracyjne  (konwersatorium)
Polskie publiczne prawo gospodarcze

Zagadnienia egzaminacyjne