Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


I rok

Lp. Treść Data zamieszczenia
1.

W związku z wprowadzeniem do USOS Web przedmiotów zdawanych przez każdego studenta w roku akad. 2018/2019 należy sprawdzić na swoim koncie w USOS Web poprawność wprowadzonych przedmiotów. Przy jakiejkolwiek nieprawidłowości wprowadzonych przedmiotów (figuruje przedmiot, którego student nie powinien zdawać w tym roku lub też brak przedmiotu, który powinien byc zdawany przez studenta) student powinien pilnie skontaktować się z Sekretariatem Studenckim (618296815, pak@europa-uni.de ).
Przyporządkowane przedmioty TRZEBA podpiąć pod rok i etap studiów!
W przypadku, kiedy przedmiot nie zostanie podpięty, USOS nie liczy za niego punktów ECTS!

15.01.2019
2.

Wszyscy studenci I roku powinni zgłosić się do Sekretariatu Spraw Studenckich (pok. 150) w celu podpisania umowy z Uczelnią. Terminem nieprzekraczalnym podpisania umowy jest 30 listopada 2018r. Podpisanie umowy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodpisania umowy będzie skreślenie z listy studentów.

08.11.2018
3.

Studenci I roku w roku akad. 2018/2019!

Szkolenie BHP - obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2018/2019:
Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2018/2019:
a) uruchomienie Szkolenia: 15 listopada 2018r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2018r. do 28 lutego 2019 r. 

Jest to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku! Dotyczy to także osób, które w poprzednich latach już szkolenie BHP zaliczyły, ale ponownie rekrutowały się na I rok!

19.10.2018
W związku z koniecznością wyboru trzech z czterech modułów (ogólne podstawy prawoznawstwa, pogłębienie umiejętności z prawa publicznego, prywatnego, karnego) studenci zobowiązani są do złożenia deklaracji wyboru modułów.
Deklarację należy złożyć do 30 września na pierwszym roku studiów LINK.