Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


I rok

Lp. Treść Data zamieszczenia
1.

Studenci I roku w roku akad. 2019/2020!

Szkolenie BHP - obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2019/2020:
Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2019/2020:
a) uruchomienie Szkolenia: 18 listopada 2019r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 18 listopada 2019r. do 29 lutego 2020 r. 

Jest to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku! Dotyczy to także osób, które w poprzednich latach już szkolenie BHP zaliczyły, ale ponownie rekrutowały się na I rok!

18.11.2019
2.

W związku z wprowadzeniem do USOS Web przedmiotów zdawanych przez każdego studenta w roku akad. 2019/2020 należy sprawdzić na swoim koncie w USOS Web poprawność wprowadzonych przedmiotów. Przy jakiejkolwiek nieprawidłowości wprowadzonych przedmiotów (figuruje przedmiot, którego student nie powinien zdawać w tym roku lub też brak przedmiotu, który powinien byc zdawany przez studenta) student powinien pilnie skontaktować się z Sekretariatem Studenckim (618296815, pak@europa-uni.de ).
Przyporządkowane przedmioty TRZEBA podpiąć pod rok i etap studiów!
W przypadku, kiedy przedmiot nie zostanie podpięty, USOS nie liczy za niego punktów ECTS!

W związku z koniecznością wyboru trzech z czterech modułów (ogólne podstawy prawoznawstwa, pogłębienie umiejętności z prawa publicznego, prywatnego, karnego) studenci zobowiązani są do złożenia deklaracji wyboru modułów.
Deklarację należy złożyć do 30 września na pierwszym roku studiów LINK.