Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


II rok

Lp. Treść Data zamieszczenia
1. W związku z wprowadzeniem do USOS Web przedmiotów zdawanych przez każdego studenta w roku akad. 2019/2020 należy sprawdzić na swoim koncie w USOS Web poprawność wprowadzonych przedmiotów. Przy jakiejkolwiek nieprawidłowości wprowadzonych przedmiotów (figuruje przedmiot, którego student nie powinien zdawać w tym roku lub też brak przedmiotu, który powinien byc zdawany przez studenta) student powinien pilnie skontaktować się z Sekretariatem Studenckim (618296815, pak@europa-uni.de ).
Przyporządkowane przedmioty TRZEBA podpiąć pod rok i etap studiów!
W przypadku, kiedy przedmiot nie zostanie podpięty, USOS nie liczy za niego punktów ECTS!