Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


III rok

Lp. Treść Data zamieszczenia
1.

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii zostają odwołane terminy egzaminów:
- z „Polskiego prawa spółek” zaplanowany na 3 kwietnia 2020 r.;
- z "Polskiego postępowania karnego" zaplanowany na 7 kwietnia 2020r.
Nowe termiy zostaną wyznaczone później i ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem.

24.03.2020
2. W związku z wprowadzeniem do USOS Web przedmiotów zdawanych przez każdego studenta w roku akad. 2019/2020 należy sprawdzić na swoim koncie w USOS Web poprawność wprowadzonych przedmiotów. Przy jakiejkolwiek nieprawidłowości wprowadzonych przedmiotów (figuruje przedmiot, którego student nie powinien zdawać w tym roku lub też brak przedmiotu, który powinien byc zdawany przez studenta) student powinien pilnie skontaktować się z Sekretariatem Studenckim (618296815, pak@europa-uni.de ).
Przyporządkowane przedmioty TRZEBA podpiąć pod rok i etap studiów!
W przypadku, kiedy przedmiot nie zostanie podpięty, USOS nie liczy za niego punktów ECTS!