Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Plan i program studiów, uchwały, zarządzenia

ZARZĄDZENIE Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Nr 4/2017-2018 z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad realizownia toku studiów na kierunku prawo, prowadzonym wspólnie przez WPiA UAM oraz Wydział Prawa UEV

DEKLARACJE

ZARZĄDZENIE Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Nr 4/2017-2018 z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad realizownia toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji UAM

KOMUNIKAT w sprawie terminu składania wniosków o zgodę na zdawanie przedmiotów z wyższego roku studiów

KOMUNIKAT  w sprawie przedmiotów fakultatywnych i do wyboru prowadzonych przez WPiA UAM


ARCHIWALNE - ZASADY STUDIOWANIA - obowiązywały do roku akad. 2015/2016 studentów rekrutowanych na pierwszy rok studiów w roku akad. 2012/2013 i później.