Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Plany, terminy

Collegium Polonicum ©Heide Fest

Plan zajęć w semestrze letnim 2019 - wykłady w Collegium Polonicum

Plan zajęć w semestrze letnim 2019 - wykłady na EUV

Terminy egzaminów 2018/2019

Spotkanie organizacyjne dot. zajęć wychowania fizycznego  w sem. letnim 2019 odbędzie się 9 kwietnia 2019r., (wtorek) o godz. 17.00 18:00 w siłowni akademickiej  (DS Gaudium) w sali 20 w Collegium Polonicum.
Udział w spotkaniu jest obowiązkowy!
Na spotkaniu będą omawiane sprawy organizacyjne, zatem strój sportowy nie jest jeszcze wymagany. Jednak każdy student, który chciałby już w tym dniu odbyć zajęcia sportowe może zgłosić się w odpowiednim stroju sportowym.

Uwaga! Wg programu studiów studenci prawa mają
zajęcia "wf" w semestrze letnim w wymiarze 60 h.
W semestrze zimowym nie ma zajęć "wf"!