Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Plany, terminy

PLAN zajęć w SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 - zajęcia w Collegium Polonicum prowadzone w formie stacjonarnej, z wyjątkiem: 
- w okresie 20.12.2021 - 09.01.2022 wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie (Zarządzenie nr 154/2021/2022 Rektora UAM)

- w okresie 24.01.2022 - 23.02.2022 wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie (Zarządzenie nr 165/2021/2022 Rektora UAM)

Plan zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 - wykłady na EUV

Terminy egzaminów 2021/2022

Uwaga! Wg programu studiów studenci prawa mają zajęcia "wf" w semestrze letnim w wymiarze 60 h.
W semestrze zimowym nie ma zajęć "wf"!

CP-wiosna-600 ©CP