Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Plany, terminy

Collegium Polonicum ©Heide Fest

Plan zajęć w semestrze zimowym 2020/21 - wykłady w Collegium Polonicum w formie KSZTAŁCENIA ZDALNEGO do odwołania

- Uwaga! w związku z zajęciami prowadzonymi online i koniecznością udostępnienia zajęć w MS Teams deklaracje wyboru fakultetów prowadzonych przez WPiA UAM należy składać do 9 października (za wyjątkiem wykładów prof. Gulczyńskiego i dra Karlika, gdzie termin składania upływa 30.09.)!!!! 

Plan zajęć w semestrze zimowym 2020/21 - wykłady na EUV

Terminy egzaminów 2019/2020 
Zatwierdzone formy egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych zdalnie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID19 dla kierunku Prawo (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) 
- Zatwierdzone formy egzaminów i zaliczeń ... c.d.

Uwaga! Wg programu studiów studenci prawa mają zajęcia "wf" w semestrze letnim w wymiarze 60 h.
W semestrze zimowym nie ma zajęć "wf"!