Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Plany, terminy

Collegium Polonicum ©Heide Fest

Plan zajęć w semestrze letnim 2019 - wykłady w Collegium Polonicum

Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/2019 - wykłady na EUV

Terminy egzaminów 2018/2019

Spotkanie organizacyjne dot. zajęć "wf" w sem. letnim 2018 

Uwaga! Wg programu studiów studenci prawa mają
zajęcia "wf" w semestrze letnim w wymiarze 60 h.
Nie w semestrze zimowym!