Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Plany, terminy

PLAN zajęć w SEMESTRZE LETNIM 2022 - zajęcia w Collegium Polonicum prowadzone w formie stacjonarnej

Plan zajęć w semestrze letnim 2022 - wykłady na EUV

Terminy egzaminów 2021/2022

Uwaga! Wg programu studiów studenci prawa mają zajęcia "wf" w semestrze letnim w wymiarze 60 h.
W semestrze zimowym nie ma zajęć "wf"!

CP-wiosna-600 ©CP