Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


kształcenie w sytemie zdalnym

1 .zajęcia w semestrze letnim 2021 rozpoczną się zgodnie z planem (terminy, godziny) w formie KSZTAŁCENIA W SYSTEMIE ZDALNYM.

2. Każdy student UAM posiada adres poczty elektronicznej UAM. Należy systematycznie sprawdzać korespondencję jaka jest   wysyłana za pośrednictwem systemu USOS. Na te adresy będą do studentów wysyłać korespondencję także wykładowcy.

3. O zajęciach EU Viadrina przez platformę e-learningową Moodle  studenci są informowani na bieżąco, także zajęcia UAM zostaną umieszczone na platformie Moodle, zgodnie z terminami wykładów/ćwiczeń. UWAGA! Zajęci dydaktyczne UAM są prowadzone zdalnie na platformie Office 365 w MS Teams  zgodnie z terminami z planu.

4. Każdy student UAM ma dostęp do platformy Office 365. Należy jak najszybciej zalogować się do platformy  (można przez stronę, na której jest logowanie do poczty UAM, aplikacje dostępne są także w wersjach uruchamianych w przeglądarkach lub instalowanych na urządzeniach mobilnych) i uruchomić MS Teams. Wykłady UAM będa oferowane online własnie w MS Teams.