Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


COVID-19 a obrony

Zarządzenie nr 442/2019/2020 Rektora Uniwersyetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.