Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Praca magisterska

- Zarządzenia Rektora UAM oraz instrukcja obsługi APD

- Zarządzenie Dziekana WPiA

- Ogólne informacje dot. zasad rejestracji pracy - ważne!!!

Prace niespełniające WSZYSTKICH wymagań wymienionych w powyższych dokumentach nie będą przyjmowane do rejestracji!!!