Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Praca magisterska

COVID-19 a OBRONY: Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych 

- Zarządzenia Rektora UAM oraz instrukcja obsługi APD

- Zarządzenie Dziekana WPiA

- Ogólne informacje dot. zasad rejestracji pracy - ważne!!!

Prace niespełniające WSZYSTKICH wymagań wymienionych w powyższych dokumentach nie będą przyjmowane do rejestracji!!!