Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Listy przyjętych na seminaria w roku akad. 2018/2019

Prowadzący seminarium magisterskie:  

Prof. dr hab. W. Dajczak

LISTA 

Prof. dr hab. J. Długosz

LISTA 

Prof. dr hab. A. Gerecka-Żołyńska

LISTA

Dr P. Lissoń

LISTA 

Prof. dr hab. L. Moskwa

LISTA

Dr hab. K. Mularski

LISTA

Prof dr hab. W. Piątek

LISTA

Dr hab. Witold Płowiec

LISTA 

Prof. dr hab. M. Skąpski

LISTA 

Prof. dr hab. T. Sokołowski

LISTA

Prof. dr hab. M. Walasik
Dr hab. A. Jarocha

LISTA