Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Listy przyjętych na seminaria w roku akad. 2019/2020

Prowadzący seminarium magisterskie: przyjęci
(nr albumu)
 1. spotkanie          

Prof. dr hab. W. Dajczak

417889
404029

30.10.g. 12:00

Prof. dr hab. J. Długosz

413470

 16.10. g.10:30

Prof. dr hab. A. Gerecka-Żołyńska

382186

23.10. po wykładzie

Dr P. Lissoń

Prof. dr hab. L. Moskwa

Dr hab. K. Mularski

422989
413472
151898
423356

18.10. g. 9:30

Prof dr hab. W. Piątek

413527

21.10.po wykładzie

Dr hab. Witold Płowiec

Prof. dr hab. M. Skąpski

Prof. dr hab. T. Sokołowski

417806
422995

14.10. g. 14:30

Prof. dr hab. M. Walasik
Dr hab. A. Jarocha