Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Seminarium magisterskie

Warunki zapisów na listy seminaryjne na rok akad. 2019/2020

Zapisy na seminaria trwają do końca września, nie ma znaczenia kolejność zapisu.
Zapisanie się na seminarium nie oznaczacza przyjęcia! 
Zapisać sie można do jednego promotora.
Listy z kandydatami na poszczególne seminaria zostaną przesłane do promotorów na początku października, dopiero po zweryfikowaniu listy kandydatów przez promotora zostanie opublikowana lista osób przyjętych.

Można zapisywać się telefonicznie (061 8296815) lub e-mailem (studylaw.cp@europa-uni.de). Konieczne jest wtedy podanie (poza imieniem i nazwiskiem) nr albumu.

Uwaga! Spotaknia seminaryjne w Collegium Polonicum odbywają się w terminach wykładów prowadzonych przez Promotorów lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Promotorem.
W przypadku seminarium zaplanowanego na termin przypadający w okresie przerwy międzysemestralnej/wakacjeji termin publikowany jest w poniższej tabeli pod nazwiskiem Promotora.

Lp.

Promotor

Warunki

1.

Prof. dr hab. W. Dajczak

tematyka: Dwa obszary tematyczne:
- prawo prywatne porównawcze (część ogólna, zobowiązania, rzeczowe, spadki), znajomość jeszcze jednego języka poza polskim i niemieckim nie jest wymagana ale mile widziana;
- historia prawa prywatnego

2.

Prof. dr hab. A. Gerecka-Żołyńska

- ocena z postępowania karnego min 4,0;
- max 5 osób
3.

Prof. dr hab. L. Moskwa

zainteresowani udziałem w seminarium wysyłają na adres e-mail  studylaw.cp@europa-uni.de wypełniony formularz (pdf, doc)
4.

Prof. dr hab. B. Popowska

w trakcie ustalania
5.

Prof. dr hab. M. Skąpski

- ocena z prawa pracy min 4,0;
- jeżeli zapisze się większa liczba chętnych, a wszyscy spełniają wymagania, pod uwagę będą brane osoby z najlepszą oceną;

6.

Prof. dr hab. T. Sokołowski:

- oceny z pr. cyw. I i II min.4,0; Profesor Sokołowski przewiduje przyjęcie na seminarium 3-4-ech osób, w przypadku gdy zgłosi się mniej kandydatów seminarium nie zostanie uruchomione.

7.

prof. dr hab. J. Długosz 

- zapisy niezależnie od ocen i średniej,
- max 3 osoby; jeżeli zapisze się większa liczba chętnych, pod uwagę będą brane osoby z najlepszą oceną  z prawa karnego i postępowania karnego;

8.

dr hab. K. Mularski

- średnia z dotychczas uzyskanych ocen min.4,0
- seminarium magisterskie z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego oraz związków nauki prawa cywilnego z innymi naukami, w szczególności filozofią, semiotyką, teorią prawa i logiką;
- max 6 miejsc, jeżeli zapisze się więcej osób, będą przyjęte te, które mają lepsze oceny z prawa cywilnego
9.

prof. dr hab. W. Piątek

- zapisy niezależnie od ocen i średniej;

10.

prof. dr hab. M. Walasik
dr hab. A. Jarocha

- ocena z KPC: min 4,0; osoby z oceną 3,5 dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłego tematu pracy
- max.5 osób

11.

dr hab. W. Płowiec

w trakcie ustalania
12. dr P. Lissoń zainteresowani udziałem w seminarium wysyłają na adres dr Lissonia (piotr.lisson@amu.edu.pl ) wniosek z informacją o ocenie z:
- 1. Prawa administracyjnego; 2. Postępowania administracyjnego; 3. Postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce i w Europie;
- max 5 osób;