Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Seminarium magisterskie

Warunki zapisów na listy seminaryjne na rok akad. 2021/2022

Zapisy na seminaria trwają do końca września, nie ma znaczenia kolejność zapisu.
Zapisanie się na seminarium nie oznaczacza przyjęcia! 
Zapisać sie można do jednego promotora.
Listy z kandydatami na poszczególne seminaria zostaną przesłane do promotorów, dopiero po zweryfikowaniu listy kandydatów przez promotora zostanie opublikowana lista osób przyjętych.

Można zapisywać się telefonicznie (061 8296815) lub e-mailem (studylaw.cp@europa-uni.de). Konieczne jest wtedy podanie (poza imieniem i nazwiskiem) nr albumu.

Uwaga! Spotaknia seminaryjne w Collegium Polonicum odbywają się w terminach wykładów prowadzonych przez Promotorów lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Promotorem.
W przypadku seminarium zaplanowanego na termin przypadający w okresie przerwy międzysemestralnej/wakacjeji termin publikowany jest w poniższej tabeli pod nazwiskiem Promotora.

Lp.

Promotor

Warunki

1.

Prof. dr hab. W. Dajczak

Dwa obszary tematyczne:
- prawo prywatne porównawcze (część ogólna, zobowiązania, rzeczowe, spadki), znajomość jeszcze jednego języka poza polskim i niemieckim nie jest wymagana ale mile widziana;
- historia prawa prywatnego

2.

Prof. dr hab. A. Gerecka-Żołyńska

- ocena z postępowania karnego: min 4,0;
- max 5 osób;

3.

Prof. dr hab. L. Moskwa

- wypełniony formularz (pdf, doc), przesłać na adres: studylaw.cp@europa-uni.de
4.

Prof. dr hab. M. Skąpski

- ocena z prawa pracy min 4,0;
- jeżeli zapisze się większa liczba chętnych, a wszyscy spełniają wymagania, pod uwagę będą brane osoby z najlepszą oceną;

5.

prof. dr hab. J. Długosz 

- zapisy niezależnie od ocen i średniej,

6.

prof. dr hab. K. Mularski

- średnia z dotychczas uzyskanych ocen min.4,0
- seminarium magisterskie z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego oraz związków nauki prawa cywilnego z innymi naukami, w szczególności filozofią, semiotyką, teorią prawa i logiką;
- max 6 miejsc, jeżeli zapisze się więcej osób, będą przyjęte te, które mają lepsze oceny z prawa cywilnego
7.

prof. dr hab. W. Piątek

- zapisy niezależnie od ocen i średniej;

8.

prof. dr hab. M. Walasik
prof. dr hab. A. Jarocha

- ocena z KPC: min 4,0; osoby z oceną 3,5 dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłego tematu pracy
- max.5 osób

9.

prof. dr hab. W. Płowiec

-  ocena z prawa konstytucyjnego min. 4,0;
10. dr P. Lissoń

- zainteresowani udziałem w seminarium wysyłają na adres dr Lissonia (piotr.lisson@amu.edu.pl) wniosek z informacją o ocenie z:
1. Prawa administracyjnego;
2. Postępowania administracyjnego;
3. Postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce i w Europie

- max 5 osób