Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Seminarium magisterskie

Warunki zapisów na listy seminaryjne na rok akad. 2022/2023

Zapisy na seminaria trwają do końca września, nie ma znaczenia kolejność zapisu.
Zapisanie się na seminarium nie oznaczacza przyjęcia! 
Zapisać sie można do jednego promotora.
Listy z kandydatami na poszczególne seminaria zostaną przesłane do promotorów, dopiero po zweryfikowaniu listy kandydatów przez promotora zostanie opublikowana lista osób przyjętych.

Można zapisywać się telefonicznie (061 8296815) lub e-mailem (studylaw.cp@europa-uni.de). Konieczne jest wtedy podanie (poza imieniem i nazwiskiem) nr albumu.

Uwaga! Spotaknia seminaryjne w Collegium Polonicum odbywają się w terminach wykładów prowadzonych przez Promotorów lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Promotorem.
W przypadku seminarium zaplanowanego na termin przypadający w okresie przerwy międzysemestralnej/wakacjeji termin publikowany jest w poniższej tabeli pod nazwiskiem Promotora.

Lp.

Promotor

Warunki

1.

Prof. dr hab. W. Dajczak

Dwa obszary tematyczne:
- prawo prywatne porównawcze (część ogólna, zobowiązania, rzeczowe, spadki), znajomość jeszcze jednego języka poza polskim i niemieckim nie jest wymagana ale mile widziana;
- historia prawa prywatnego
Nr albumu studentów na seminarium: 442031, 441467

2.

prof. dr hab. J. Długosz-Jóźwiak

- zapisy niezależnie od ocen i średniej,
Nr albumu studentów na seminarium: 422994

3.

Prof. dr hab. A. Gerecka-Żołyńska

- ocena z postępowania karnego: min 4,0;
- max 5 osób;
Nr albumu studentów na seminarium: 449606, 460748

4.

Prof. dr hab. L. Moskwa

- osoby zainteresowane udziałem w seminarium e-mail na adres: klmoskwa@wp.pl lub moskwa@amu.edu.pl;
- Proponowana tematyka:
Prawo handlowe. Seminarium obejmuje problematykę statusu spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, prostej spółki akcyjnej) i grup spółek oraz innych przedsiębiorców na gruncie przepisów polskich oraz unormowań w wybranych krajach europejskich (w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, itd.) i prawa europejskiego. Nadto przedmiotem seminarium będą umowy gospodarcze (umowa dealerska, franchisingowa, leasingowa, umowy bankowe, przewozu, spedycji, itd.
5.

prof. dr hab. K. Mularski

- średnia z dotychczas uzyskanych ocen min.4,0
- seminarium magisterskie z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego oraz związków nauki prawa cywilnego z innymi naukami, w szczególności filozofią, semiotyką, teorią prawa i logiką;
- max 6 miejsc, jeżeli zapisze się więcej osób, będą przyjęte te, które mają lepsze oceny z prawa cywilnego
Nr albumu studentów na seminarium: 451681, 451683, 423356, 432225
Pierwsze spotkanie - w dniu pierwszego wykładu o 9:30

6.

prof. dr hab. W. Piątek

- zapisy niezależnie od ocen i średniej,
Nr albumu studentów na seminarium: 450351, 446473, 451657

7.

prof. dr hab. W. Płowiec

-  ocena z prawa konstytucyjnego min. 4,0;

8.

Prof. dr hab. M. Skąpski

- ocena z prawa pracy min 4,0;
- jeżeli zapisze się większa liczba chętnych, a wszyscy spełniają wymagania, pod uwagę będą brane osoby z najlepszą oceną;

9.

prof. dr hab. M. Walasik
prof. dr hab. A. Jarocha

- ocena z KPC: min 4,0; osoby z oceną 3,5 dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłego tematu pracy
- max.5 osób
Nr albumu studentów na seminarium: 450352