Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


IV edycja ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków "Studia z przyszłością " i po raz czwartyz rzędu certyfikaty dla prawa!

    Wortmarke_jura_prawo_quer_web_dach ©EUV - Firma Giraffe

W IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” kierunek Prawo prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą został trzykrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką. Otrzymaliśmy nie tylko certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością”, ale także certyfikat nadzwyczajny „Laur Europejski” oraz Certyfikat Premium. Certyfikaty zostały przyznane na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

Certyfikat „Studia z przyszłością” to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, nowoczesności programu studiów i zgodności z potrzebami rynku pracy. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.

Certyfikat „Laur Europejski” otrzymują tylko te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką.

Certyfikat Premium "Studia z Przyszłością" został przyznany za uzyskanie certyfikatu zwykłego po raz czwarty z rzędu. Nadany certyfikat potwierdza, że wdrożone na ocenionym kierunku studiów rozwiązania projakościowe mają charakter trwały i długookresowy.

18 marca 2019 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Nagrodę w imieniu Wydziału Prawa i Administracji odebrała Pani dr hab. Joanna Długosz - Kierownik - studiów na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez WPiA oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Studia z przyszlością 2019 Logo - www ©Studia z Przyszłością 2019 Logo WPiA UAMViadrina ©Wręczenie Nagród 2019 WPiA UAM  Laur Europejski 2019 Statuetka - www ©Laur Europejski 2019 Statuetka WPiA UAM