Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


III edycja i po raz trzeci certyfikaty dla prawa!

Wortmarke_jura_prawo_quer_web_dach ©EUV - Firma Giraffe

Z radością informujemy, że Kierunek Prawo prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą został dwukrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”. Kierunek otrzymał nie tylko certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością”, ale także certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji. Certyfikaty zostały przyznane na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

9 kwietnia 2018 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Nagrodę w imieniu Wydziału Prawa i Administracji odebrała Pani dr hab. Joanna Długosz - Kierownik - studiów na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez WPiA oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Certyfikat „Studia z przyszłością” to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, nowoczesności programu studiów i zgodności z potrzebami rynku pracy. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.

Certyfikat „Laur Innowacji” otrzymują tylko te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką.

 Viadrina300 ©CP Viadrina_Laur300 ©CP