Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


II nagroda w Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Pani Monika Pierzchlewicz laureatką w  Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Pani Monika Pierzchlewicz, absolwentka w roku akad. 2016/2017 polsko-niemieckich studiów prawniczych, zajęła  II miejsce w Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (IV edycja). Nagrodę otrzymała za pracę „Uprawnienia procesowe wierzycieli upadłościowych w polskim i niemieckim postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego” - LINK.

Wręczenie nagród odbyło się w czwartek 14 listopada w Warszawie podczas ogólnopolskiej konferencji Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany w Hotelu Radisson Collection.