Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Pani Jadwiga Kopeć laureatką w konkursie NSA

Pani Jadwiga Kopeć, absolwentka w roku akad. 2017/2018  polsko-niemieckich studiów prawniczych, zajęła  III miejsce w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską. Nagrodę otrzymała za pracę „Działalność uchwałodawcza sądów administracyjnych w Polsce i Niemczech” - LINK.

Zostały przyznane po dwie nagrody za zajęcie I i III miejsca, nie przyznano żadnej nagrody za zajęcie II miejsca.