Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Sylabusy

Archeologia i ikonografia prawna

Doktryny polityczno-prawne (n)

Historia polskiego prawa publicznego w kontekście europejskim

Międzynarodowa ochrona praw człowieka (n)

Międzynarodowe prawo prywatne (PL) (n)

Organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej w polskim systemie prawnym (n)

Organy wymiaru sprawiedliwości (moduł prawo publiczne)

Polskie postępowanie administracyjne - wykład (n)

Polskie postępowania administracyjne - konwersatorium

Polskie postępowanie cywilne - wykład (n)

Polskie postępowanie cywilne - konwersatorium (n)

Polskie postępowanie karne - wykład (n)

Polskie postępowanie karne - konwersatorium (n)

Polskie prawo administracyjne -wykład

Polskie prawo administarcyjne - konwersatorium (n)

Polskie prawo cywilne I: Część ogólna, Prawo zobowiązań

Polskie prawo cywilne I - konwersatorium (n)

Polskie prawo cywilne II: Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe i rodzinne

Polskie prawo finansowe (n)

Polskie prawo karne -wykład (n)

Polskie prawo karne - konwersatorium (n)

Polskie prawo karne skarbowe (n)

Polskie prawo konstytucyjne (n)

Polskie prawo pracy i socjalne (n)

Polskie prawo spółek (n)

Polskie publiczne prawo gospodarcze (n)

Postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce i w Europie (n)

Prawnokarne granice wolności wypowiedzi (n)

Prawny status cudzoziemca w Polsce (n)

Prawo karne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (n)

Prawo rzymskie (n)

Teoria prawa

Wprowadzenie do prawa porównawczego (n)

Wprowadzenie do prawoznawstwa (n)

Zasady prawa

Seminaria magisterskie prowadzone przez:

Prof. dr hab. Wojciech Dajczak

Prof. dr hab. Joanna Długosz

Prof. dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska

Prof. dr hab. Leopold Moskwa

Prof. dr hab. Wojciech Piątek

Dr hab. Witold Płowiec

Prof. dr hab. Michał Skąpski

Prof. dr hab. Marcin Walasik, dr hab. Andrzej Jarocha