Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Formularze

biblioteka10
Zdawanie egzaminów z przedmiotów z wyższych lat studiów (doc, pdf)
Przedłużenie sesji (doc, pdf)
Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z jednoczesnym kontynuowaniem  studiów na wyższym roku (doc, pdf)
Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów bez kontynuowania   studiów na wyższym roku (doc, pdf )
Egzamin komisyjny (doc, pdf)
Urlop (doc, pdf)
Zdawanie przedmiotów w trakcie urlopu (doc, pdf)

Karta obiegowa (doc, pdf)