Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Formularze

biblioteka10
  • Zdawanie egzaminów z przedmiotów z wyższego roku studiów (doc, pdf)
  • Przedłużenie sesji (doc, pdf)
  • Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z jednoczesnym kontynuowaniem  studiów na wyższym roku (doc, pdf)
  • Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów bez kontynuowania   studiów na wyższym roku (doc, pdf )
  • Egzamin komisyjny (doc, pdf)
  • Urlop (doc, pdf)
  • Zdawanie przedmiotów w trakcie urlopu (doc, pdf)
  • Karta obiegowa (doc, pdf)

Wszelkie podania dot. spraw, do których nie ma formularzy (powyżej), należy napisać samodzielnie zgodnie z wymogami formalnymi dot. wniosków.