Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Książka adresowa pracowników dydaktyczno - naukowych

Imię i nazwisko Wydział/Katedra Telefon/E-mail

Wydział Prawa i Administracji
Collegium Iuridicum Novum Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań;
Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90, 61-809 Poznań

Mgr Daria
Boniec-Błaszczyk

Zakład Postępowania Karnego

(61) 829 -
(sekr. -4279)
daria.boniec-blaszczyk@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Wojciech
Dajczak

Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

(61) 829 -4273
(sekr. -4279)
wojciech.dajczak@amu.edu.pl

Dr Anna
Demenko

Zakład Prawa Karnego

(61) 829 -4234
(sekr. -4279)
anna.demenko@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak LL.M.

Zakład Prawa Karnego

(61) 829 -4112
(sekr. -4279)
joanna.dlugosz@amu.edu.pl
Dr Edgar
Drozdowski

Zakład Prawa Finansowego

(61) 829 -4201
(sekr. -4213)
edgar.drozdowki@amu.edu.pl
Dr Aleksander
Gadkowski

Zakład Prawa Miedzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych

(61) 829 -
(sekr. -4233)
aleksander.gadkowski@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Anna
Gerecka-Żołyńska

Zakład Postępowania Karnego

(61) 829 -4227
(sekr. -4279)
anna.gerecka-zolynska@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

(61) 829 -4223
(sekr. -4279)
andrzej.gulczynski@amu.edu.pl

Prof. dr hab. Joanna
Haberko

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -3137
(sekr. -4268)
joanna.haberko@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej
Jarocha

Zakład Postępowania Cywilnego

(61) 829 - 
(sekr. -4268)
andrzej.jarocha@gmail.com

Dr Piotr
Karlik

Zakład Postępowania Karnego

(61) 829 -
(sekr. -4279)
piotr.karlik@amu.edu.pl
Dr hab. Jakub
Kępiński LL.M.

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4252
(sekr. -4268)
jakub.kepinski@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab.Marzena
Kordela

Zakład Teorii i Filozofii Prawa

(61) 829 -4343
(sekr. -4233)
marzena.kordela@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Eryk
Kosiński

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

(61) 829 (sekr. -4213)
eryk.kosinski@amu.edu.pl
Dr Piotr
Lissoń

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

(61) 829 -4205
(sekr. -4213)
piotr.lisson@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska

Zakład Badań nad Ustrojem Państwa

(61) 829 -3139 
(sekr. -4279)
malgorzata.materniak-pawlowska@amu.edu.pl 
Prof. UAM dr hab. Leopold
Moskwa

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4266
(sekr. -4268)
leopold.moskwa@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Krzysztof
Mularski

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4131
(sekr. -4268)
krzysztof.mularski@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Jerzy W.
Ochmański
 

Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej

(61) 829 -4208
(sekr. -4279)
jerzy.witold.ochmanski@amu.edu.pl

Dr Jan
Olszanowski

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

(61) 829 -4341
(sekr. -4100)
jan.olszanowski@amu.edu.pl

Mgr Marlena
Paszko

Zakład Prawa Karnego

(61) 829 - (sekr. -4279)
marlena.paszko@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Wojciech
Piątek

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

(61) 829 -4341
(sekr. -4100)
wojciech.piatek@amu.edu.pl
Dr hab. Piotr Miłosz 
Pilarczyk

Zakład Badań nad Ustrojem Państwa

(61) 829 (sekr. -4279)
piotr.pilarczyk@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Witold
Płowiec

Zakład Prawa Konstytucyjnego

(61) 829 -4215 
(sekr. -4233)
witold.plowiec@amu.edu.pl

Dr Marcin
Princ

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

(61) 829 -4251 
(sekr. -4100)
marcin.princ@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Maciej
Skąpski

Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

(61) 829 -4102
(sekr. -4100)
michal.skapski@amu.edu.pl
Prof. dr hab.Marek
Smolak

Zakład Teorii i Filozofii Prawa

(61) 829 (sekr. -4233)
marek.smolak@amu.edu.pl
Prof. UAM dr Marcin
Sokołowski

Zakład Prawa Europejskiego

(61) 829 -4064
(sekr. -4268)
marcin.sokolowski@amu.edu.pl
Dr Lucyna
Staniszewska

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

(61) 829 -4251
(sekr. -4100)
lucyna.staniszewska@amu.edu.pl
Dr Karol
Szadkowski

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4252 
(sekr. -4268)
karol.szadkowski@amu.edu.pl
Dr Łukasz
Szoszkiewicz

Zakład Prawa Konstytucyjnego

(61) 829 -
(sekr. -4233)
l.szoszkiewicz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Marcin
Walasik

Zakład Postępowania Cywilnego

(61) 829 -4272
(sekr. -4268)
marcin.walasik@amu.edu.pl
Mgr Hubert
Zieliński

Zakład Postępowania Cywilnego

(61) 829 -4272
(sekr. -4268)
hubert.zielinski@amu.edu.pl