Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Książka adresowa pracowników dydaktyczno - naukowych

Imię i nazwisko Wydział/Katedra Telefon/E-mail

Wydział Prawa i Administracji
Collegium Iuridicum Novum Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań;
Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90, 61-809 Poznań

mgr Daria
Boniec-Błaszczyk

Katedra Postępowania Karnego

(61) 829 -
(sekr. -4279)
daria.boniec-blaszczyk@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Wojciech
Dajczak

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

(61) 829 -4273
(sekr. -4279)
dajczak@amu.edu.pl

dr Anna
Demenko

Katedra Prawa Karnego

(61) 829 -4234
(sekr. -4279)
suomessa@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Joanna Długosz LL.M.

Katedra Prawa Karnego

(61) 829 -4112
(sekr. -4279)
jdlugosz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Anna
Gerecka-Żołyńska

Katedra Postępowania Karnego

(61) 829 -4227
(sekr. -4279)
gerecka@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Andrzej
Gomułowicz

Katedra Prawa Finansowego

(61) 829 -4211
(sekr. -4213)
ag007gom@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

(61) 829 -4223
(sekr. -4279)
guland@amu.edu.pl

dr Agata
Hauser

Zakład Prawa Miedzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych

(61) 829 -4261 
(sekr. -4233)
ahauser@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej
Jarocha

Zakład Postępowania Cywilnego

(61) 829 - 
(sekr. -4268)
ajarocha@amu.edu.pl
dr Piotr
Karlik

Katedra Postępowania Karnego

(61) 829 -
(sekr. -4279)
karlik@amu.edu.pl
Dr Jakub
Kępiński LL.M.

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4252
(sekr. -4268)
jakep@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab.Marzena
Kordela

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

(61) 829 -4343
(sekr. -4233)
kordela@amu.edu.pl
Dr Piotr
Lissoń

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

(61) 829 -4205
(sekr. -4213)
piotr.lisson@amu.edu.pl
mgr Adrian
Malicki

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4252 
(sekr. -4268)
adrian.malicki@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska

Katedra Historii Ustroju Państwa

(61) 829 -4277 
(sekr. -4279)
malgosm@amu.edu.pl 
Prof. UAM dr hab. Leopold
Moskwa

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4266
(sekr. -4268)
moskwa@amu.edu.pl

dr hab. Krzysztof
Mularski

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4131
(sekr. -4268)
mularski@amu.edu.pl

dr Jan
Olszanowski

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

(61) 829 -4341
(sekr. -4100)
jan.olszanowski@amu.edu.pl

Mgr Marlena
Paszko

Katedra Prawa Karnego

(61) 829 - (sekr. -4279) marlena.paszko@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Wojciech
Piątek

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

(61) 829 -4341
(sekr. -4100)
wojtekp@amu.edu.pl
dr Piotr
Pilarczyk

Katedra Historii Ustroju Państwa

(61) 829 -
(sekr. -4279)
pmpilar@amu.edu.pl

dr hab. Witold
Płowiec

Zakład Prawa Konstytucyjnego

(61) 829 -4215 
(sekr. -4233)
plowiec@amu.edu.pl

dr Marcin
Princ

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

(61) 829 -4251 
(sekr. -4100)
m.princ@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Bożena
Popowska

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

(61) 829 -4254
(sekr. -4213)
bozenapopowska@op.pl
Prof. UAM dr hab. Maciej
Skąpski

Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

(61) 829 -4102
(sekr. -4100)
skapski@amu.edu.pl
Dr Marcin
Sokołowski

Katedra Prawa Europejskiego

(61) 829 -4064
(sekr. -4268)
msokolow@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Tomasz Sokołowski

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

(61) 829 -4283
(sekr. -4268)
tsokolow@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Marcin
Walasik

Zakład Postępowania Cywilnego

(61) 829 -4272
(sekr. -4268)
mwalasik@amu.edu.pl
Mgr Marcin
Waszak

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

(61) 829 -
(sekr. -4100)
mw42473@st.amu.edu.pl
Mgr Hubert
Zieliński

Zakład Postępowania Cywilnego

(61) 829 -4272
(sekr. -4268)
hubzie@st.amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Maria
Zmierczak

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii

(61) 829 -4356
(sekr. -4279)
mariaz@amu.edu.pl