Banner Collegium Polonicum

Studia o Polsce

Studia o Polsce / Polish Studies to studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Program studiów zakłada stopniowe zdobywanie kompetencji językowych. Przed rozpoczęciem studiów przyszłym studentom zostaną przesłane materiały do samodzielnej nauki języka polskiego (A1).

Pierwsze semestry uczenia się wypełnione są intensywną nauką języka polskiego, drugiego języka obcego oraz treściami wprowadzającymi w literaturoznawstwo. Kolejne etapy kształcenia zakładają dalsze pogłębianie znajomości języka polskiego oraz uszczegółowienie wiedzy dotyczącej literatury polskiej, historii Polski, przekładu tekstów oraz pogłębienie umiejętności badawczych, jakimi powinien dysponować humanista. Sprzyjać temu będą nowoczesne metody pracy (wiele przedmiotów ma wpisaną w swoje założenia pracę metodą projektu bądź prezentację multimedialną stworzoną samodzielnie przez studentów).

Nasze atuty to:

 • profesjonalna i doświadczona kadra naukowa z dwóch uniwersytetów (UAM i UEV);
 • możliwość otrzymania dwóch dyplomów ukończenia studiów (UAM i UEV);
 • możliwość ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium rektora po pierwszym roku, stypendium zagraniczne dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, programów Erasmus;
 • studia w nowoczesnym budynku Collegium Polonicum (bardzo dobrze wyposażone sale wykładowe, możliwość pracy w kabinach do tłumaczenia symultanicznego, wi-fi, klimatyzacja);
 • zwiększona ilość godzin nauki języków obcych (niemieckiego lub angielskiego do wyboru);
 • możliwość korzystania ze zbiorów dwóch bardzo dobrze wyposażonych bibliotek: Biblioteki CP oraz Biblioteki UEV we Frankfurcie nad Odrą;
 • możliwość zakwaterowania w komfortowych domach studenckich w Słubicach (każdy student otrzyma miejsce); www.dsslubice.amu.edu.pl
 • studia na pograniczu polsko-niemieckim, jednocześnie blisko do Berlina i do Poznania.

Dalsza kariera:

Ze względu na kompetencje językowe i kulturowe absolwent studiów o Polsce będzie mógł podjąć pracę w firmach związanych z rynkiem wydawniczym, medialnym, tłumaczeniowym, organizacjach pozarządowych i firmach zajmujących się współpracą międzynarodową. Posiadając umiejętności językowe, tłumaczeniowe i badawcze w zakresie nauk humanistycznych, absolwent kierunku studia o Polsce o profilu ogólnoakademickim będzie przygotowany do podjęcia dalszej nauki na różnego typu studiach humanistycznych.

Przykładowe przedmioty obowiązkowe:

 • literatura polska
 • historia Polski z elementami historii sztuki
 • praktyczna nauka języka polskiego
 • język obcy w naukach humanistycznych
 • przekład: teoria i praktyka

Przykładowe przedmioty do wyboru:

 • świątynie sztuki. Najważniejsze muzea Polski i ich zbiory
 • miasta Polski i ich historie
 • polsko-niemieckie relacje kulturowe
 • warsztat tłumacza
 • krajobraz społeczno-polityczny współczesnej Polski
 • współczesne życie literackie

 

Język studiów: j. polski