Banner Collegium Polonicum

Ogłoszenia związane ze studiami (terminy, rozporządzenia...)

Godziny rektorskie od godz. 15:00 w dniach 6 i 7 czerwca 2023r. 


Prace modernizacyjno-serwisowe serwerów oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej AMU-NET w dniach 28.04.2023 od godz. 16.00 (piątek) do 04.05.2023 do godz. 7.00 (czwartek) - LINK


Badania na temat dostępności Uniwersytetu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- ZGŁOSZENIA CHĘCI UCZESTNICTWA


Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów UAM na rok akad. 2022/2023 - można zakupić do 30 listopada 2022 r.

Zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia (wysokości składek i Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz dokonanie zakupu ubezpieczenia możliwe jest poprzez:
1. wejście na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline         
2. wprowadzenie kodu: qj4aw
Można również zeskanować kod QR z ulotki i przejść wprost do oferty ubezpieczenia.


Informacje dt. obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UAM.


Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Studenta w systemie PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna)


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 - dla kierunków wspólnych z EUV


Zarządzenie Rektora w sprawie harmonogramu pomocy materialnej dla studentów 2022/2023 (w tym ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich)


Od 1 października 2021r. mLegitymacje dla studentów UAM!!! - instrukcja instalowania 


UAM a COVID-19


Ubezpieczenie studenta przez Uczelnię


Procedura postępowania w przypadku próśb studentów o korektę imienia (nazwiska) w systemach informatycznych UAM widocznych dla innych użytkowników (w Teams i adresie e-mail)


Wsparcie psychologiczne na UAM