Banner Collegium Polonicum

OgłoszeniaOGŁOSZENIA ZWIĄZANE ZE STUDIAMI:

Zajęcia dydaktyczne na kierunku prawo będą prowadzone w formie zdalnej.

Kulturoznawstwo
– zajęcia oferowane przez UAM: wszystkie wykłady będą odbywać się w formie zdalnej, wyjątek - Kurs praktyczno-treningowy w semestrze zimowym, zatytułowany "Performative Team Training in Contemporary Multicultural World” - stacjonarnie.
– zajęcia oferowane przez UEV: zajęcia będą się odbywały w systemie hybrydowym.

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa
– zajęcia oferowane przez UAM: wszystkie wykłady będą odbywać się w formie zdalnej
- zajęcia oferowane przez EUV: zajęcia zdalnie, z wyjątkiem  praktyczniej nauki języka niemieckiego lub polskiego – stacjonarnie.


UAM a COVID-19 - wszelkie komunikaty i zarządzenia obowiązujące na UAM


19 października br. na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone.

Zgodnie z art. 51 b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii


W celu ograniczenia obciążeń finansowych studentów, w sytuacji wprowadzenia na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc pracy studentów, odracza się terminy pobierania opłat związanych ze studiami - LINK


KORONAWIRUS - zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego


Broszura informacyjna dla studentów 1-go roku w roku akad. 2020/2021 /
A Guide Book for Studencts of the Collegium Polonicum 2020/20221


Organizacja roku akademickiego 2020/2021


Ubezpieczenie studenta przez Uczelnię


Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów UAM - termin zakupu został przedłużony do 31 stycznia 2021r.


Procedura postępowania w przypadku próśb studentów o korektę imienia (nazwiska) w systemach informatycznych UAM widocznych dla innych użytkowników (w Teams i adresie e-mail)


Wsparcie psychologiczne na UAM


Trudne zachowania studenta (lub innej osoby) – zasady postępowania


KONKURSY, STYPENDIA, PROGRAMY, KONFERENCJE...

Biuro Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki poszukuje wolontariuszy!!!


Nabór na wymianę studencką do uczelni partnerskiej w USA - Appalachian State University https://www.appstate.edu/
INFORMACJA
WZORY DOKUMENTÓW


Projekt „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności” - cykl warsztatów skierowany do społeczności akademickiej, który otrzymał dofinansowanie w jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.08. edycja konkursu Podatkowych Liderów - do wygrania płatny staż z Ministerstwa Finansów
-  Link do ogłoszenia na stronie MF: https://www.gov.pl/web/finanse/konkurs-mf-zmierz-sie-z-podatkowymi-wyzwaniami-okresu-pandemii-i-zostan-podatkowym-liderem2


Grant badawczy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (DPI). Wysokość stypendium - 1500 euro (1100 euro dla szczególnie wykwalifikowanych studentów, przygotowujących pracę magisterską). Wszystkie koszty dodatkowe będą pokrywane z tych funduszy (koszty podróży, zakwaterowanie, ubezpieczenie).
Stypendia przeznaczone są dla: doktorantów, naukowców z tytułem doktora w szczególnych wypadkach także magistrantów, którzy przez 4-6 tygodni w ramach swoich badań chcą skorzystać ze zbiorów biblioteki DPI w pracy o tematyce pokrywającej się z działalnością DPI (badania dotyczące Polski i relacji polsko-niemieckich). Stypendyści muszą posługiwać się językiem niemieckim. Szczegóły w języku niemieckim pod linkiem http://bit.ly/DPI_Stipendien.
Instytut przygotowuje na rok 2021 cztery granty badawcze. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 r.


Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, skierowany do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.


W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) otwarte zostały dwa konkursy wspierające projekty badawcze studentów pierwszego i drugiego stopnia:
1. Study@research – konkurs nr 9 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich, w którym uzyskać można dofinansowanie na indywidualny projekt badawczy, aktywny udział w konferencji naukowej lub krótki krajowy lub międzynarodowy indywidualny staż badawczy.
Termin składania wniosków: 18 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w Intranecie:
https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-009.aspx

2. Best Student Grant – konkurs nr 10, mający na celu wsparcie studentów wybitnie uzdolnionych poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Do udziału uprawnieni są studenci I lub II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę).
Termin składania wniosków: 30 listopada.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w Intranecie:
https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-010.aspx


Pierwsza edycja programu Ministerstwa Finansów (MF) - Ambasadorzy MF !
Uczestnicy programu będą m.im.:
- współpracować przy promocji programów i staży MF wśród studentów na uczelniach,
- brać udział w wydarzeniach organizowanych przez MF i targach pracy,
- przybliżać zainteresowanym studentom i doktorantom zasady rekrutacji oraz możliwości podjęcia pracy w MF,
- korzystać z dedykowanych szkoleń,
- współpracować z ekspertami MF przy badaniach i publikacjach,
- poznawać MF „od kuchni”.

Program trwa semestr, z możliwością przedłużenia współpracy:
- edycja jesienna - od 1 sierpnia do 31 stycznia,
- edycja wiosenna - od 1 lutego do 31 lipca.
Aby zaaplikować, zainteresowana osoba powinna wypełnić formularz do dnia 30 czerwca br. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, a najlepsi zostaną ambasadorami. Dodatkowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej MF.

PLAKAT
REGULAMIN
POROZUMIENIE


Do wygrania 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów!! LINK 
Ministerstwo Finansów już po raz 7 organizuje konkurs Podatkowi Liderzy. Jego celem jest akceleracja  kariery zawodowej poprzez edukacjęstudentów i absolwentów uczelni wyższych (kierunków z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych), skierowana na tematy aktualnych problemów polskiego prawa podatkowego i roli Ministerstwa Finansów w kreowaniu rozwiązań. Konkurs wspiera również rekrutację absolwentów do pracy w resorcie. 
Aby wziąć udział w konkursie zainteresowana osoba (student lub absolwent studiów na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, który w dniu rozpoczęcia stażu nie ukończył 30. roku życia) powinna przygotować pracę konkursową na temat „Partnerstwo biznesu z fiskusem” i wraz z wymaganymi dokumentami przesłać ją na podany adres email (praktyki@mf.gov.pl) do 24 maja 2020 r.


Program "Aktywny samorząd" adresowany do studentów z niepełnosprawnościami - od 1 marca 2020r. możliwość złożenia wniosku w ramach elektronicznego naboru w Systemie Obsługi Wsparcia. 


Praktyka w Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (DPS), Görlitz w okresie lipiec - wrzesień 2019


Aktywny Samorząd 2019 - program skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 


18. Letnia Szkoła Wyszehradzka  - hasło przewodnie tegorocznej edycji: Rethink Past & Design Future. Program skierowany do osób w wieku 18-32. Rekrutacja do 31 marca 2019!
- INFORMACJE
- PLAKAT


OFERTA praktyk dla studentów/pracy dla absolwentów prawa w Kancelarii Prawnej BLU dr Katarzyna Styrna - Bartman we Wrocławiu.


Możliwość odbycia praktyk w dziale prawnym i compliance niemieckiej grupy kapitałowej w Polsce dla studentów prawa


Studentischer Nebenjob als CampuScout


Sobota 24.11.2018, godz. 18:00 koncert z muzyką filmową i musicalową w Sali Koncertowej C. F. E. Bacha 


Schule des Polnischen Rechts“ im Rahmen des DAAD-GoEast-Programms


Zaproszenie na polsko-niemieckie sympozjum sędziowskie: “Niezależność sądownictwa – Niemcy i Polska w porównaniu“, które odbędzie się dnia 25 października 2018 r. w Cottbus w budynku Sądu Krajowego.


Parlament Samorządu Studentów UAM organizuje Uczelniany Konkurs na Budżet Projektowy KOWADŁO 2018, do udziału w którym zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu. Inicjatywa ma na celu nagrodzić, a przede wszystkim dofinansować najlepsze projekty naukowe, kulturalne oraz sportowe, skierowane do studentów.

Konkurs został objęty patronatem prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.


Bezpłatny Magazyn o pracy w Polsce:
Kariera w Finansach i Bankowości;
Careers in Poland 


Konferenz "Managing manorial Heritage" / 5-7.10.2018


Jeśli jesteś studentem UAM i chcesz zostać wolontariuszem podczas Nocy Naukowców na naszej Uczelni, podeślij zgłoszenie na adres konkretnego koordynatora NN wydziałowego, podając:
- imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę swojego wydziału.

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.09.2018.


15. Frankfurter Medienrechtstage 2018: 26. - 27. Juni 2018


Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne 2018

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do skorzystania z trwającego pięć miesięcy Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium IPS) w Berlinie.
Zgłoszenia do 30 czerwca - LINK


Zaproszenie do udziału w konkursie dla studentów, w którym można wygrać bilet uczestnictwa w międzynarodowej konferencji dla branży nieruchomości komercyjnych – SIOR EUROPEAN CONFERENCE (27 -29.06 w Warszawie).

Plakat


Bezpłatne szkolenie "zmieniajMY MIASTO" organizowane w ramach etapu składania projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.


Aktywny Samorząd 2018 - program skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności .


VON ZANTHIER&SCHULZ Kancelaria Prawnicza sp. k. do Poznańskiego Biura od zaraz poszukuje studentów IV i V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , na stanowisko:

Praktykanta (praktyka odpłatna)


Nabór do służby przygotowawczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej - procedury.


Zaproszenie do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością”.
Konferencja odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku.


Praktyki zawodowe Polsha24.comпрофессиональнуе практику Polsha24.com


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” – II Edycja - 09.06.2018 – Łódź


SEMINAR Wachsende Ungleichheit: Gefahr für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie?
Kloster Lehnin, Freitag, 20. April, 17°° Uhr, bis Sonnabend, 21. April 2018, 17³° Uhr


Einladung zur Veranstaltung „Wie die Krim 'russisch' wurde…“, 12.04.2018, 18:15 Uhr, Logensaal Europa-Universität Viadrina


Praktyki Volkswagen Poznań Sp. z o.o., termin: 6 sierpnia – 28 września, wynagrodzenie: 2500 zł brutto za miesiąc

1. Praktykant w Dziale Prawnym

2. Praktykant w Dziale Rozrachunki


Praktyki dla studentów w ramach programu LLP/Erasmus


Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące możliwości skorzystania z kursów i/lub szkoleń podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje – Zielona Góra, 27.03.2018r.
Formularz zgłoszeniowy


VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów - 10 maja 2018r. godz. 10:00, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja jest organizowana już po raz szósty przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej i Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Karta zgłoszeniowa


Zapraszamy studentów, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Rektora I stopnia na uroczyste wręczenie dyplomów w dniu 16 marca o godz. 11.00 w Sali im. Lubrańskiego w budynku Collegium Minus w Poznaniu.


Weź udział w #SustainHack -  ogólnopolskim konkursie skierowanym do kreatywnej społeczności (programistów, grafików, inżynierów, naukowców, marketingowców, startupów i in.), która ma za zadanie w określonym czasie od 13 lutego do 5 kwietnia dostarczyć swój pomysł na jedno lub dwa z wyznaczonych w konkursie wyzwań. Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na platformie ChallengeRocket.com. Hackathon jest organizowany w formie wyzwania online, dzięki czemu w wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy - bez względu na lokalizację.

#SustainHack – hakuj dla zrównoważonego rozwoju


Konferencja, pt. "Forum Azja-Europa" w dniach 10 – 11 kwietnia 2018 r. - wydarzenie organizowane przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM -  LINK 


Wielkie Grillowanie UAM 2018 zbliża się wielkimi krokami. Są to dwa dni świetnej zabawy, genialnych koncertów i wyjątkowej atmosfery jaka towarzyszy temu tworzonemu przez studentów wydarzeniu. Wy też możecie zaangażować się w organizację jednego z największych festiwali muzycznych w Wielkopolsce! Już teraz trwa nabór wolontariuszy, którzy mogą dołączać do teamów takich jak: Straż Studencka, Animacja, Info, Sponsoring, VIP, Promocja czy Teren.
Na każdego wolontariusza czeka, przede wszystkim piękna przygoda, nowe znajomości, satysfakcja z wykonywanej pracy, a do tego koszulka festiwalowa, gadżety, zaproszenie VIP, a nawet referencje zawodowe! :)
Opisy Teamów i formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj => http://bit.ly/2HEixgo 
Na wasze zgłoszenia czekamy do 10.03.2018! 


Konkurs dla studentów tworzących gry komputerowe


Dołącz do AIESEC!
Zostań AIESECerem i działaj na rzecz lokalnego środowiska, rozwijaj się i poznawaj młodych z całego świata! Trwa druga tura rekrutacji. Wypełnij formularz do 4 lutego br.


Badanie wśród studentów odnośnie opinii o ofercie dydaktycznej przeprowadzane przez firmę DSiG wraz z Urzędem Marszałkowskim Wojewółdztwa Lubuskiego:  https://www.webankieta.pl/ankieta/306254/opinie-i-oczekiwania-studentow-wobec-lubuskich-uczelni.html 


W maju 2018 roku jeden z najsłynniejszych polskich  żaglowców - "Dar Młodzieży" rozpocznie rejs dookoła świata - pod hasłem  "Rejs Niepodległości".
Oficjalnymi organizatorami Rejsu Niepodległości są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni, Salezjański Wolontariat Misyjny- Młodzi Światu.

OTWARTY KONSURS DLA MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ - celem konkursu jest  wyłonienie symbolicznej liczby 100 laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem "Dar Młodzieży" na jednym z odcinków dookoła świata.


Konkurs na prace magisterskie i rozprawy doktorskie - plakat


Międzynarodowy Program Stydpendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstieftung Umwelt (DBU)


MASPEX:  LICZYSZ NA CIEKAWE PRAKTYKI? MY LICZYMY NA CIEBIE! - LINK