Banner Collegium Polonicum

Rada Mieszkańców Osiedla Studenckiego

Rada Mieszkańców jest organem Samorządu Studenckiego, będącym reprezentacją mieszkańców Osiedla Studenckiego w Słubicach. RM reprezentuje interesy studentów zamieszkujących w Domach Studenckich.

Kontakt

ul. Piłsudskiego 15/04, 69-100 Słubice