Banner Collegium Polonicum

Rada Samorządu Studenckiego

Sama nauka Ci nie wystarczy? Chcesz się realizować na innych polach i uważasz, że masz smykałkę organizatora? Samorząd studencki jest idealnym miejscem dla Ciebie. Dzięki niemu udowodnisz swoje zdolności przywódcze współtworząc chociażby coroczne święto studentów „Euronalia” oraz innych tematycznych imprez odbywających się w studenckim klubie „Witkacy”.

Rada Samorządu Studenckiego Collegium Polonicum w roku akad. 2019/2020:

Przewodnicząca RSS CP
Katarzyna Szmythaber 
Wiceprzewodnicząca RSS CP
Aleksandra Charuba
Sekretarz RSS CP
Kajetan Wroński 
Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy transgranicznej 
Alexandra Gregorczyk  
1. Marta Hewczuk
2. Kacper Bilewicz
3. Oliwia Jarosz
4. Michał Juszczak

Dyżury Przewodniczącej RSS - środy 09:00-11:00 w DS Arcadia, klatka nr 2., ostatnie piętro, pokój na końcu korytarza

PRZYDATNE LINKI:

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej www.psrp.org.pl
Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl
Strona Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl
Strona Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie www.europa-uni.de
Strona Parlamentu Samorządu Studentów UAM www.samorzad.amu.edu.pl
Prawo dla studenta (serwis Rzeczypospolitej) www.rp.pl
European Students' Union www.esu-online.org
Obóza adaptacyjny dla studentów I roku i nie tylko www.campus.poznan.pl
Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Universitatis Posnaniensis" www.fundacjapoznan.pl