Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska - spec. germanistyka międzykulturowa

OPIS KIERUNKU

Co warto wiedzieć o kierunku

Germanistyka na polsko-niemieckiej granicy - rozmowa z dr Antoniną Balfanz, koordynatorką kierunku

Jak się studiuje germanistykę międzykulturową w Collegium Polonicum? - wywiad ze studentem

REKRUTACJA:

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 na kierunku filologia germańska będą zwolnieni z opłaty za studia na mocy decyzji Rektora UAM.

Krok pierwszy: LINK do zasad rekrutacji;  

Aby zostać studentem tego kierunku należy:
- zarejestrować się do 15 września na kierunek Interkulturelle Germanistik (Bachelor) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą bezpośrednio przez stronę EU Viadrina,
oraz
- po rejestracji na EUV zarejestrować się na kierunek Filologia germańska - spec. germanistyka międzykulturowa (Słubice) na stronie UAM w terminie: 20 sierpnia - 15 października 2020r.- LINK 

Informationen über die Registrierung an der AMU für ausländische Bewerbende (auf Deutsch)

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, nie ma konkursu świadectw.