Banner Collegium Polonicum

REKRUTACJA: Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze

Wortmarke_jura_prawo_quer_web_dach ©EUV - Firma Giraffe

prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Są to pełne, pięcioletnie, stacjonarne, wspólne studia prawnicze, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra prawa. Dyplom ten uprawnia do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących do odbywania aplikacji w Polsce i w Niemczech.

REKRUTACJA:
Krok pierwszy: LINK 

Aby zostać studentem tego kierunku należy:
- zarejestrować się do 15 sierpnia na kierunek Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą bezpośrednio przez stronę EU Viadrina,
oraz
- po rejestracji na EUV zarejestrować się na kierunek Prawo (Słubice) na stronie UAM (Krok 2.: termin 16.08. - 17.10.2019) - LINK 

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, nie ma konkursu świadectw.

Uwaga! Przed przyjęciem na I rok studiów Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego przystąpią w Collegium Polonicum do egzaminu potwierdzającego znajomość jęz. polskiego na odpowiednim poziomie. Z egzaminu można być zwolnionym w przypadku posiadania odpowiednich dokumentów.


O studiowaniu prawa w Collegium Polonicum:

- wywiad z absolwentem;

studenci zachęcają:
- okiem studenta prawa polsko-niemieckiego,
- studiowanie prawa polsko-niemieckiego ma sens!

OPIS KIERUNKU

Sukcesy studentów i absolwentów


 

logo_180px ©Studia z przyszłością