Banner Collegium Polonicum

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM - obywateli Ukrainy

Pomoc dla studentów z Ukrainy - Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wyraziła wolę kontynuowania dzieła dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na naszej Uczelni, przekazując Uczelni oraz Fundacji UAM niezbędne środki.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Ukrainy, znajdujących się się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu.

O stypendium może sie ubiegać student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - obywatel Ukrainy, po złożeniu w wyznaczonym terminie kompletnego Wniosku o przyznanie Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy, spełniający wymagania zawarte w regulaminie

Termin nadsyłania kompletnych wniosków upływa dnia 21 stycznia 2022r. i nie zostanie przedłużony.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami - LINK

CP-wiosna-kwiaty-głowny-600 ©Adam Czerneńko