Banner Collegium Polonicum

Stypendia

W Collegium Polonicum istnieje możliwość ubiegania się o różnego rodzaju stypendia.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga,

Wnioski o przyznanie któregokolwiek ze stypendiów należy składać w Sekretariacie Spraw Studenckich Collegium Polonicum.

Formularze wniosków oraz druki załączników (zaświadczeń) można otrzymać w Sekretariacie Spraw Studenckich lub pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej: www.amu.edu.pl

Jako student masz również możliwość wzięcia kredytu.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia mogą ubiegać się o kredyt studencki (szczegóły)!