Banner Collegium Polonicum

Stypendium socjalne

Stypendia socjalne (przyznawane w przypadku osiągania niskich dochodów w rodzinie).

Na kompletne podanie składają się:

  • Wniosek o przyznanie stałych świadczeń socjalnych,
  • Dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
  • Zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie (dotyczy szkół ponadpodstawowych),
  • Zaświadczenie z US o wysokości dochodu uzyskanym w 2016 roku