Banner Collegium Polonicum

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendia rektora dla najlepszych studentów.

Szczegółowe informacje są na stronie: https://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow