Banner Collegium Polonicum

Stypendium specjalne dla osób niepełnosparwnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje i składa Wniosek w USOSweb.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularza elektronicznego oraz przedstawiania załączników do niego został omówiony w przygotowanej Instrukcji.

Wnioski w innej formie nie są przyjmowane.

Na kompletne podanie składają się:

  • Wniosek zaakceptowany i wydrukowany z Usos Web,
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie