Banner Collegium Polonicum

Stypendium specjalne dla osób niepełnosparwnych

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Na kompletne podanie składają się:

  • Wniosek zaakceptowany i wydrukowany z Usos Web,
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.