Banner Collegium Polonicum

Kalendarz imprez / Veranstaltungskalender


3-5.11.2021

Konferencja: Sprawiedliwość i przeciwdziałanie dyskryminacji w kontekście polsko-niemieckim. Upowszechnianie dobrych praktyk i strategii w dydaktyce akademickiej.

Konferenz: Gerechtigkeit und Antidiskriminierung im deutsch-polnischen Kontext. Hochschuldidaktik als Multiplikation guter Praktiken und Strategien.


21.10.2021, 12:00

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22

Eröffnung des akademischen Jahres 2021/22


4.10-27.12.2021

Wystawa: "W_oka_mgnieniu o naszym Dwumieście Frankfurt nad Odrą-Słubice"

Ausstellung: "Augen_Blicke über unsere Doppelstadt Frankfurt (Oder) Słubice"


16-17.09.2021

Konferencja: Europa XXI wieku

Konferenz: Europa des 21. Jahrhunderts


14.09.2021

Warsztaty: O historii transformacji. Dziedzictwo kulturowe pogranicza w regionie środkowej Odry w epoce modernizmu.

Workshop: Zur Geschichte von Transformationen. Kulturerbe der Grenzregion an der mittleren Oder im Zeitalter der Moderne.


8-10.09.2021

Sympozjum: Polsko-niemieckie stosunki literackie w XX i XXI wieku

Fachtagung: Deutsch-Polnische Literaturbeziehungen im 20./21. Jahrhundert


17.06.2021, 12:00-14:00

Dyskusja panelowa / Podiumsdiskussion
“Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe”