Banner Collegium Polonicum

2011

09 listopada 2011, godz. 15:00

Wernisaż wystawy: Frankfurt Kleista. Frankfurt nad Odrą około 1800 roku


28 października 2011, godz. 10:30, duża aula

Polsko-Niemieckie Forum Obywateli Parlamentu Europejskiego

Europejska solidarność w czasach kryzysu. Przyszłość polityk Unii Europejskiej - debata


27 października 2011, w godz. 14:00-18:00, duża aula

Sympozjum „Międzykulturowa kompetencja w regionie przygranicznym“


26-27 października 2011

Miedzynarodowa konferencja: Kunst-Politik-Freitod, oder Ringen um Kleist in Polen und Deutschland


25 października 2011, godz. 15:00, mała aula

Wernisaż wystawy „Weimar do trzeciej potęgi. Niemcy, Polska i Francja w karykaturze francuskiej i niemieckiej”


21-23 października 2011

Doroczna konferencja Polsko-Niemieckich Towarzystw "Sąsiedztwo w centrum Europy"


21-23 października 2011

Festiwal Nowej Sztuki - lAbiRynT


14 października 2011, godz. 12:00

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012


26-28 września 2011

Konferencja: Textlinguistik im Wandel? Textlinguistik als Querschnittsdisziplin?


8-11 września 2011

II Zielony Europejski Letni Uniwersytet Europe - Make it or Break it!


22-26 czerwca 2011

5. Europejska Konferencja Młodych Badaczy (EYIC 2011)


16 czerwca 2011

Uroczystości z okazji 90-tych urodzin Karla Dedeciusa


9-10 czerwca 2011

Konferencja "Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami"


09 czerwca 2011

Absolutorium w Collegium Polonicum


21 maja 2011, godz. 12.00

I Regionale Święto Pieśni Chórów Szkół Muzycznych


19 maja 2011, godz. 19.00

„Być opozycjonistą w PRL i NRD…”

Polscy i niemieccy działacze opozycji z naszego regionu live!

Przedstawiciele władz o ich losie w demokracji!


09 maja 2011

Dzień Europy - Nauka i Praca u sąsiada


28-29 kwietnia 2011

4. Letnia Szkoła SEMS

Energia ze źródeł odnawialnych, efektywnośd energetyczna i koncepcje przyszłości

Podstawy – przykłady dobrych praktyk – projekty modelowe


27 kwietnia 2011

Konferencja: Energia odnawialna. Perspektywy rozwoju gmin


15 kwietnia 2011

Dzień Energii Odnawialnej


14 kwietnia 2011

Konferencja: „Polsko-niemiecka współpraca w regionie nadgranicznym - doświadczenia i szanse”


29 marca 2011

Festiwal Nauki i Sztuki

Dzień Otwartych Drzwi


25-27 marca 2011

Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego-

Prawo Europejskie w Polsce i w Niemczech


29 marca 2011, w godz. 9.00-14.00

Dzień Otwartych Drzwi

Festiwal Nauki i Sztuki


11 marca 2011, godz. 20.15

Projekcja filmu: Domy Pana. Historie kościołów na Dolnym Śląsku

Wstep wolny! Duża aula CP


10-12 marca 2011

Konferencja: Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce - doświadczenia, trendy, szanse


18 lutego 2011, godz. 20.00

UNI Bal Karnawałowy


3-4 lutego 2011

Konferencja " Europa XXI wieku. Integracja w dobie kryzysu"


2 lutego 2011, godz. 10.00 i 11.00

Spektakl „O krasnoludkach” w ramach projektu „Studenci dzieciom”


19 stycznia 2011, godz. 18.00

Tłumaczka Swetlana Geier - projekcja filmu oraz dyskusja


14 stycznia 2011, godz. 19.00

Recital fortepianowy połączony z prezentacją wierszy polskich poetów

Wstęp wolny!


10 stycznia 2011, 15,00-22.00

Polsko-Niemiecki Dzień Teatru z okazji Roku Kleista


08 stycznia 2011, godz. 17.00 i godz. 20.00

XIII Koncert Noworoczny "Już nie zapomnisz mnie, czyli spotkanie z polską piosenką"